Skiltning – virksomhedens ansigt udadtil

Skilte fylder i bybilledet. Foruden de allestedsnærværende færdselstavler er der skilte, der viser vej til andre byer eller til faciliteter som jernbanestationer, hospitaler og seværdigheder. Men den mest talrige og varierede gruppe er nok udendørs skiltning hos virksomheder.

Det er en gammel talemåde, at skiltet udgør en virksomheds ansigt udadtil, og det er svært at modsige. Hvis en virksomhed skal fungere og have succes, kræver det, at så mange som muligt er klar over, at den eksisterer. Selv i vores digitale tidsalder har fysisk udendørs skiltning stadig enorm betydning.

Udendørs skiltning giver synlighed

Butikker og andre virksomheder kan have stor gavn af udendørs skiltning i høj kvalitet. Og det får du, hvis du lader Amstrup Skilte stå for din virksomheds ansigt udadtil.

Den almindeligste form for udendørs skiltning er facadeskilte, som kan placeres på alle typer underlag som mur, beton, stål og glas. Amstrup Skilte tilbyder facadeskilte i mange formater og materialer, og skiltene kan monteres med LED-lys. En særlig raffineret type består af præcist monterede fritstående bogstaver.

Facadeskiltet kan suppleres med et udhængsskilt monteret vinkelret på facaden. Denne form for udendørs skiltning er særlig smart for butikker i gågader, da det kan ses på lang afstand fra fortov og vejbane. Også denne type skilt fremstiller Amstrup Skilte i talrige formater alt efter kundens ønsker.

Fabrikker og andre større virksomheder kan med fordel benytte udendørs skiltning som pyloner, der typisk opstilles ved indkørsler eller på større arealer. De er som oftest 90 til 130 cm brede, og højden kan være fra 2 meter og helt op til 16 meter.
Pyloner kan udstyres med klaprammer eller digital skærm, så teksten nemt kan udskiftes.

Udendørs skiltning til andre formål

Udendørs skiltning bruges også til andet end markering og synliggørelse af en butik eller anden virksomhed. Eksempelvis kan de bruges til det lavpraktiske formål at hjælpe kunder, brugere og besøgende med at finde rundt i området – det kunne være et fabrikskompleks eller et hospitalsterræn.
Henvisningsskilte kan udføres på mange måder; de mest almindelige er dog enkle standerskilte af samme type som de fleste færdselstavler.

På byggepladser ejet af private eller virksomheder kræver loven, at der placeres et byggepladsskilt med information om sikkerhedsforhold og navnene på de involverede parter i byggeriet. Amstrup Skilte leverer ikke blot udendørs skiltning, men tilbyder også hjælp med formaliteterne og sørger for godkendelse fra myndighederne.